BTL 2023 O ligi

Opis lige

Liga se je pričela pred leti, vendar v zadnjem času ni bila speljana, zaradi pomanjkanja interesa.

Zato na pobudo več članov spet organiziramo Belokranjsko teniško ligo, in sicer BTL 2023. Zahvala sponzorjema Semtis in Prelet za pomoč pri izvedbi.

Zagotavljamo

Zapisnik tekme

Po končani tekmi domači igralec (prvo napisani) na enostaven način izpolni obrazec Zapisnik tekme – povezavo do kontaktnega obrazca dobite na spodnjem gumbu.

BTL 2023

Razpored tekem in rezultati

WordPress Responsive Table

1. Naziv lige in pravica igranja
Uradni naziv lige je Belokranjska teniška liga – BTL. Tako je v sezoni 2023 uradni naziv BTL 2023.  V ligo se lahko prijavijo vsi rekreativni teniški igralci.

2. Prijavnina
Vsi igralci, ki želijo biti sprejeti v ligaško tekmovanje, morajo do roka za prijave poravnati prijavnino. Prijavnino se lahko nakaže na TRR ali se dogovori s Tomažem za gotovinsko plačilo. Po plačilu prijavnine ste uvrščeni v žreb oz. razpored. Prijavnina: 30€. Prijave se pošilja na e-poštni naslov [email protected].

3. Začetek lige
BTL 2023 se uradno prične s prvim krogom, in sicer v soboto 6. maja 2023 in konča v nedeljo 6. avgusta 2023.

4. Žoge
Vsak dvoboj se igra s tremi novimi žogami, razen če se oba strinjata za igro z že odprtimi. Žoge za vsak dvoboj zagotovi domačin dvoboja. Če domačin dvoboja ne zagotovi žog, dvoboj izgubi z 0 : 9.

5. Prizorišče
Vsi dvoboji se igrajo na igriščih TK Loka Črnomelj, Kidričeva ulica 18a, 8340 Črnomelj. Doplačilo za igranje pod reflektorji velja po veljavnem ceniku. Nečlani TK Loka uporabo igrišč plačujejo po veljavnem ceniku – 3€/uro. Ob soglasju obeh igralcev se lahko dvoboj igra tudi drugje, morebitne stroške takega dvoboja si delita igralca. Igra se samo na peščenih igriščih.

6. Rezervacija igrišč za dvoboje
Na spletni strani se opravi rezervacija igrišča za dvoboje – povezavo dobite na spodnjem gumbu.

7. Sistem igranja
Tekmovanje poteka po enokrožnem sistemu – Round Robin (vsak z vsakim v skupini). V posamezni skupini je 12 igralcev, kjer vsak igralec v rednem delu odigra 11 tekem. Obremenitev torej ni prevelika, ker je v enem tednu možno odigrati več tekem. Po rednem ligaškem delu je predviden zaključni turnir najboljših 8 ali najboljših 16 iz obeh skupin skupaj – še sporočimo.

8. Organizacija tekmovanja
Odbor lige: Organizira prijave igralcev in na osnovi števila prijavljenih igralcev jih razporedi po skupinah. Tekmovanje poteka v posamični kategoriji. Če je skupno število igralcev večje od 15 se igralce preko žreba porazdeli v dve skupini. Odbor lige prav tako obravnava vsa dogajanja in nadzira potek tekmovanja.
Administrator: Na osnovi prejetih zapisnikov ažurno vnaša rezultate in lestvico na spletno stran – glej zavihek Belokranjska teniška liga – stran Razpored tekem in rezultati. V primeru, kakršnega koli rezultatskega odstopanja, naj se kontaktira administratorja.

Sestava vseh sodelujočih igralcev, razpored dvobojev po krogih, pravila in podrobnosti o pošiljanju rezultatov, je razvidno na spletni strani – glej zavihek Belokranjska teniška liga. Za vse kontaktne informacije glej Pravila – točka 19. Kontaktne informacije.

9. Razpored tekem
Odbor lige izdela razpored igranja posameznih krogov, kjer so igralci izmenično domačini in gostujoči in določi tudi skrajni rok, do katerega mora biti odigran posamezen del tekmovanja. Igralni dnevi so vsi dnevi v tednu – med delovnim časom igrišč. Razpored igranja ne bo določen vnaprej. Kot zadnji datum, do katerega morajo biti odigrani vsi krogi prvega dela, se določi NEDELJA, 6. AVGUST 2023. To pomeni, da imajo igralci na voljo 12 tednov. Kontrolni datum je NEDELJA 9. JULIJ 2023. do takrat mora imeti vsak igralec odigrano vsaj polovico tekem, v nasprotnem primeru je diskvalificiran.

10. Punca : fant – začetna prednost 15 : 0
V dvoboju, ko sta nasprotnika fant in punca, se vsaka nova igra začne s prednostjo – 15 : 0 za punco.

11. Točkovanje
V ligi se dvoboji igrajo na devet dobljenih “gemov”, v nadaljevanju iger. V primeru rezultata 8 : 8, se igra en podaljšani »tie-break« do sedem, na dve razliki. Zmaga v dvoboju prinaša 2 točki, poraz 0 točk.

12. Dogovor igralcev za datum dvoboja
»Domačin« dvoboja (prvo napisani igralec) mora gostujočemu igralcu (drugo napisani igralec) poslati dokazljiv (mail ali SMS) poziv k tekmi, se z njim dogovoriti za dan in uro igranja dvoboja, poskrbeti za rezervacijo igrišča za dvoboj, o tem obvestiti koordinatorja in zagotoviti tri nove žoge. Če se igralca nista kontaktirala in ne odigrata dvoboj, se njun dvoboj označi z rezultatom 0 : 0, kar pomeni, da se dvoboj šteje kot odigran, igralca pa ne dobita točk. Igralci lahko vse dvoboje odigrajo tudi pred razpisanim datumov, ne smejo pa določenega kroga odigrati po razpisanem datumu. Pazite predvsem na prvi kontrolni datum 9. julij 2023.

13. Prestavitev dvobojev in neudeležba
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čimprej sporočiti nasprotniku in se z njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja – preloženi dvoboj se mora odigrati v roku 10 dni od prvotnega datuma. Preloženi datum dvoboja, ki je bil med dvema igralcema določen za igranje, se ne more več preložiti. Če se kateri od igralcev ne udeleži dvoboja, se temu igralcu doda minus 1 točka.

14. Neupravičeno neodigran dvoboj
Neupravičeno neodigran dvoboj, ki ga ugotavlja Odbor lige, se registrira s porazom 0 : 9 in se kaznuje z minus 1 točko povzročitelju, nasprotnik pa zmaga z rezultatom 9 : 0 in dobi 2 točki. 2 neupravičeno neodigrana dvoboja pomenita avtomatično izključitev iz lige.

15. Sporočanje rezultatov
Po končani tekmi domači igralec (prvo napisani) na enostaven način pošlje Zapisnik tekme, preko kontaktnega obrazca – povezavo dobite na spodnjem gumbu.

16. Izstop iz lige
V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se vsi njegovi rezultati brišejo. Igralcu, ki izstopi ali je izključen iz lige, se prijavnino ne vrne.

17. Pregled rezultatov in lestvice.
Vsi rezultati tekmovanja in lestvici sta razvidni na spletni strani – glej zavihek Belokranjska teniška liga – Razpored tekem in rezultati.

18. Kriteriji za razvrstitev na lestvici
a) Redni del v skupini – med potekom:
1. Večje število osvojenih točk.
2. V primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj.
3. V primeru enakega števila točk treh ali več igralcev se vrstni red določi po naslednjih kriterijih:
3.1 Razlika v igrah iz vseh tekem (višja razlika je višje mesto).
3.2. Več osvojenih iger iz vseh tekem (več osvojenih iger je višje mesto).
3.3 Delitev mesta.

b) Redni del v skupini – po odigranih vseh tekmah:
1. Večje število osvojenih točk.
2. V primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj.
3. V primeru enakega števila točk treh ali več igralcev se vrstni red določi po naslednjih kriterijih:
3.1 Medsebojna razlika v igrah (višja razlika je višje mesto).
3.2 Več osvojenih iger iz medsebojnih tekem (več osvojenih iger je višje mesto).
3.3 Razlika v igrah iz vseh tekem (višja razlika je višje mesto).
3.4. Več osvojenih iger iz vseh tekem (več osvojenih iger je višje mesto).
3.5 Delitev mesta.

c) Zaključni turnir:
Na zaključni turnir se uvrsti osem najboljših iz (vsake) skupine, kjer se igra po sistemu na izpadanje. Poraženci igrajo za 3., 5., 7., oz. za 9., 11., 13. in 15. mesto – odvisno od skupnega števila igralcev na zaključnem turnirju.

19. Nagrade
Prvo, drugo in tretje uvrščeni igralci v obeh ligah prejmejo nagrade, katere zagotovi organizator TK Loka Črnomelj skupaj s sponzorji. Dodatne nagrade lahko prispevajo sponzorji ter se jih podeli za posebne dosežke, doda k nagradam ali pa izžreba na zaključni prireditvi.

20. Kontaktne informacije
Odbor lige 2023 sestavljajo: Tomaž Mušič (koordinator lige), Rok Željko (vodja lige), Jani Majerle (predsednik kluba). Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonu 040 843 863 (Tomaž Mušič) ali 040 935 705 (Rok Željko).
Administrator: Matej (040 643 507) – zbira rezultate in na osnovi le-teh določa vrstni red na lestvicah. Če ugotovite kakšno napako pri rezultatih ali lestvicah ga kontaktirajte.

21. Odgovornost za poškodbe
Vsak igralec nastopa na lastno odgovornost. Teniški klub Loka, kot organizator tekmovanja, ne odgovarja za nastale poškodbe igralcev na tekmah, oziroma poškodb povezanih s tekmovanjem Belokranjska teniška liga – BTL.

22. Ostalo
Organizator si v primeru potrebnih prilagoditev pridržuje pravico do spremembe pravilnika.

TK Loka
Črnomelj, 26. 4. 2023