Posavsko-Dolenjska liga

Posamezno

sezona 2022

Legenda: TP-točke posamezno, TD-točke dvojice, T-skupaj točke.