Dopis predsednika

Dopis predsednika

Dragi člani, vsi obiskovalci naših igrišč in prijatelji tenis kluba Loka Črnomelj, v prvih pomladanskih dneh ponavadi na naših igriščih…